Barion Pixel

Általános Szolgáltatási Feltételek

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a szolgáltató által üzemeltetett weboldal (www.egykerdes.hu) használatára vonatkozó általános szolgáltatási feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek elolvasását és az abban foglaltakkal való maradéktalan egyetértését a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett pipával jelezheti. Ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges. 

 

Szolgáltatói adatok


A szolgáltató neve: Hellnerné Sásdi Bernadett
A szolgáltató székhelye: 2146 Mogyoród, Szentjakab park 49.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@egykerdes.hu
Adószáma: 55582968-1-33

Telefonszáma: +36 30 214 5472
A szerződés nyelve: magyar

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

Termékünk egyrészről asztrológiai információ szolgáltatása. A szolgáltatás különböző csomagokban megvásárolható a weboldalon keresztül. A honlapon található információ bárminemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos! Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a szolgáltatás megrendelésekor a honlapon láthat. A szolgáltatás nyújtása alanyi jogon ÁFA-mentes. Digitális anyag lévén nincs szállítási díj.

 

Amennyiben az oldalon a leírásnál vagy az áraknál hiba vagy hiányosság keletkezik, fenntartjuk a jogot a módosításra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Csomagjainkról a honlapon részletes leírás található.

 

Amennyiben valamely szolgáltatásunk akciós áron kerül a megvásárolható szolgáltatások közé, akkor az akció időtartamáról tájékoztatjuk vevőinket.

 

Ezen túlmenően vállaljuk honlapok elkészítését is, melyre a fent leírtak szintén érvényesek.

 

Rendelés menete, fizetés és a szolgáltatás igénybevétele

 

Asztrológiai szolgáltatás esetén:

A főoldal tetején található menüsorban, valamint a lap különböző helyein lévő „Kérdezek” gombra kattintva jut az érdeklődő a kérdező oldalra. Itt részletesen láthatóak a csomagok, tartalmuk és árak. Itt kell csomagot választania és megadni a kérdés megválaszolásához szükséges adatait.

 

A személyes adatok megadásával a vásárló egyértelműen tudomásul veszi és hozzájárul a honlapon található Adatkezelési Tájékoztató feltételeihez. 

Az ügyfél az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását és az abban foglaltakkal való maradéktalan egyetértését a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett pipával megerősíti. Ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges. 

 

Ezt követően szolgáltató a vásárlónak díjbekérőt küld, melynek adatai alapján megtörténhet a vásárolt csomag ellenértékének kiegyenlítése. Amennyiben az ellenérték megérkezik a szolgáltató számlájára, a szolgáltató a vásárló által megadott e-mail címre megküldi a választ a kérdésre, valamint a számlát. Amennyiben a vásárolt csomag több kérdést tartalmaz, a kérdések a kérdezés rendjében (egyszerre vagy részletekben) kerülnek megválaszolásra. A szolgáltató válaszüzenete tartalmazza a csomagban lévő, a megválaszolt és még a vevő rendelkezésre álló kérdések számát.     

 

Amennyiben a honlapon hiba lép fel a csomagoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.

 

Honlap készítése esetén:

A főoldal tetején található menüsorban, a „HONLAPKÉSZÍTÉS” menüpontra kattintva jut az érdeklődő a megfelelő oldalra. Itt láthatóak a szolgáltatások, tartalmuk és árak.

 

Az itt található űrlap kitöltésével történik a kapcsolatfelvétel, illetve a személyes adatok megadásával az ügyfél egyértelműen tudomásul veszi és hozzájárul a honlapon található Adatkezelési Tájékoztató feltételeihez. 

 

Az ügyfél az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását és az abban foglaltakkal való maradéktalan egyetértését a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett pipával megerősíti. Ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges. 

 

Ezt követően munkatársunk felveszi az érdeklődővel a kapcsolatot, hogy a részletekre vonatkozóan egyeztessenek. Az egyéni ügyféligények ismeretében írásban véglegesítésre kerül a feladat, határidő és esetleges járulékos költségek köre. A megállapodás legfontosabb elemeiről írásbeli szerződés készül és az ügyfél írásos visszaigazolásával létrejön a jogügylet. Ekkor a szolgáltató a kalkulált végösszeg 50 százalékáról díjbekérőt, az összeg beérkezése után számlát küld. A kalkulált összeg tartalmazza egy maximum 5 oldalas WordPress honlap elkészítését, kiválasztott sablon alapján. A megrendelő a díjbekérőn szereplő határidőn belül kiegyenlíti az összeget. A számlán szereplő összeg szolgáltató számlájára történő beérkezése után szolgáltató elkezdi a munkát. A munka során szolgáltató, amennyiben szükséges, írásban egyeztet a megrendelővel. Egyszerű kérdésekben a telefonos kapcsolatfelvétel is megfelelő. Az előzetes egyeztetés során vállalt határidők feltétele, hogy a megrendelő haladéktalanul megválaszolja a vonatkozó kérdéseket és meghozza a szükséges döntéseket. Amennyiben ez nem történik meg, szolgáltató jogosult a szolgáltatási határidő meghosszabbítására. Amennyiben a honlap egyes elemei, jellemzői a megrendelő által megváltoztatásra kerülnek, szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt a módosítások által okozott teljesítési határidő változásról. A vállalási ár a megrendelésben részletezettekhez képest két utólagos módosítást tartalmaz, amennyiben megrendelő ezen felüli további módosítást kér, hasonlóképpen meghosszabbításra kerül a határidő, és szolgáltató a többletmunkáért a megállapított díjon felül költségtérítésre jogosult. A többletmunka elszámolása során a szolgáltató díja minden megkezdett munkaóra után 5.000,- Ft.


A szolgáltató a honlap kialakítása során kizárólag jogdíjaktól mentes és szerzői jogot nem sértő anyagokat használ. Amennyiben a megrendelő adott digitális tartalom alkalmazásához ragaszkodik, azt saját költségén köteles a szolgáltató részére átadni. A megrendelő ilyen esetben teljes körű és visszavonhatatlan felelősséggel, helytállással és kártérítési kötelezettséggel tartozik a szolgáltató felé azért, hogy ezek a tartalmak nem sértik a szerzői jogot vagy harmadik fél bármely kapcsolódó jogát.

 

Amennyiben a honlap elfogadásra került, szolgáltató jogosult a végszámla kiállítására, melyet a megrendelő a számlán szereplő határidőn belül köteles megfizetni.


Honlap adatfrissítés, karbantartás esetén:

Karbantartásra vonatkozó megállapodás esetén a honlap karbantartását lehetővé tevő hozzáférést megrendelő térítésmentesen biztosítja a szolgáltatónak. A megrendelő módosítási igényét írásban jelzi a szolgáltatónak, aki azt írásban, a határidő megadásával visszaigazolja. A honlap karbantartásába tartozó feladatok köre elsősorban: árak és termékek/szolgáltatások frissítése, módosítása, blogbejegyzések feltöltése, (időszakos és/vagy egyedi) akciók megjelenítése, honlap látogatói forgalmára vonatkozó statisztikák készítése, honlap üzemeléséhez és üzemeltetéséhez szükséges szoftveres frissítések, bővítmények és sablonok frissítése, stb. Abban az esetben, ha az ügyfél ezen túlmutató munkát, kimutatást, módosításokat kíván megrendelni, a szolgáltató előzetes egyeztetés alapján árajánlatot ad. Amennyiben az ügyfél az ajánlatot elfogadja, és a munkát megrendeli, az ilyen többletmunkára vonatkozó további lépések a honlap készítése bekezdésben részletezettek szerint kerülnek lebonyolításra.

 

Szolgáltató érvényes karbantartási megállapodás esetén a mindenkori havidíj kiszámlázására az aktuális hónapot követő hónap első munkanapján jogosult. A megrendelő a rendszeres havi számlát 8 naptári napon belül kiegyenlíti.  

Abban az esetben, ha a megrendelő bármilyen fizetési kötelezettségével a szolgáltató írásbeli figyelmeztetése ellenére 5 naptári napot meghaladó késedelembe esik, szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat számítása a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint történik.

 

Hírlevél

 

A vevő a honlapon a megfelelő jelölő négyzetbe elhelyezett pipával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató alkalomszerűen a honlap tárgyába vágó hírlevelet küldjön megadott e-mail címére. A vevő ezt a hozzájárulást az info@egykerdes.hu e-mail címre küldött egyszerű nyilatkozattal visszavonhatja.

 

Elállás joga

 

Asztrológiai szolgáltatás esetén:

Tekintettel arra, hogy a fizetést követően a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális szolgáltatás azonnal megtörténik, a vásárló a fizetéssel kifejezetten hozzájárul, hogy a vállalkozás megkezdje a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. Az elállásra és felmondásra a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § rendelkezései vonatkoznak.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

 

Honlap készítése esetén:

A megrendelő a honlap készítésére vonatkozó szerződéstől bármikor elállhat, ugyanakkor az elállás idejének függvényében a szolgáltató felé meghatározott költségtérítésre kötelezett. 

A megrendelő a számla kiállítását megelőzően fizetési kötelezettség keletkezése nélkül jogosult az elállásra.

Az első összeg szolgáltató számlájára történő beérkezése után megrendelő elállás esetén nem jogosult visszakövetelni a befizetett összeget, mivel a szolgáltató már megkezdte a munkát, költségei merültek fel.

Egyéb esetben megrendelői elállás csupán a teljes megállapodott szolgáltatási díj megfizetése esetén lehetséges.

 

Amennyiben a jogügylet megkötése után a megrendelő nem teljesíti együttműködési kötelezettségét, szolgáltató jogosult a teljesítéstől elállni. Szolgáltató ilyen elállása esetén jogosult a munkát felfüggeszteni és az addig befizetett összeget költségei térítésére megtartani.

 

Honlap karbantartása esetén:

A megrendelő a honlap karbantartására vonatkozó szerződést bármikor felmondhatja. A jogviszony megszüntetése írásos felmondással, a felmondás kézbesítését követő hónap utolsó napjával lehetséges. Szolgáltató a felmondási idő végéig köteles szerződésszerűen szolgáltatni, a megrendelő a felmondási idő végéig köteles a havidíjat fizetni.    

 

 

Panaszkezelés

 

Ha rendelése kapcsán valamilyen problémát tapasztal, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az alábbi adatok megadásával:

Panasz keletkezésének ideje;
Panasz típusa és leírása.

Email címünk: info@egykerdes.hu

 

Vegyes rendelkezések

 

A szolgáltató és megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A megrendelő és a szolgáltató a 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve az általános hatáskörű bíróság illetékességét kérheti.

A honlapon található anyag másolása és a honlap céljától eltérő használata, illetve hasznosítása a honlap üzemeltetőinek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem megengedett és jogi következményeket von maga után. Esetleges felhasználási igényét, kérjük, jelezze e-mail elérhetőségünkön.

Amennyiben a kért adatok hiányosak, (pld. nem teljes név), pontatlanok (pld. születési idő, óra-perc nélkül), a kérdésfeltevés túl általános (pld. Gazdag leszek?), akkor a válasz is inkább általános jellegű lehet, mert hiányoznak a személyes és pontos információk. Minél pontosabbak a személyhez kötődő adatok és a kérdés, annál pontosabb lesz a válasz is.