Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a szolgáltató által üzemeltetett weboldal (www.egykerdes.hu) használatára vonatkozó általános szolgáltatási feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek elolvasását és az abban foglaltakkal való maradéktalan egyetértését a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett pipával jelezheti. Ennek hiányában a szolgáltatás igénybe vétele nem lehetséges. 

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Hellnerné Sásdi Bernadett
A szolgáltató székhelye: 2146 Mogyoród, Szentjakab park 49.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@egykerdes.hu
Adószáma: 55582968-1-33

Telefonszáma: +36 30 214 5472
A szerződés nyelve: magyar

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Termékünk asztrológiai információ szolgáltatása. A szolgáltatás különböző csomagokban megvásárolható a weboldalon keresztül. A honlapon található információ bárminemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos! Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a szolgáltatás megrendelésekor a honlapon láthat. A szolgáltatás nyújtása alanyi jogon ÁFA-mentes. Digitális anyag lévén nincs szállítási díj.

Amennyiben az oldalon a leírásnál vagy az áraknál hiba vagy hiányosság keletkezik, fenntartjuk a jogot a módosításra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Csomagjainkról a honlapon részletes leírás található.

Amennyiben valamely szolgáltatásunk akciós áron kerül a megvásárolható szolgáltatások közé, akkor az akció időtartamáról tájékoztatjuk vevőinket. 

Rendelés menete, fizetés és a szolgáltatás igénybevétele

A főoldal tetején található menüsorban, valamint a lap különböző helyein lévő „Kérdezek” gombra kattintva jut az érdeklődő a kérdező oldalra. Itt részletesen láthatóak a csomagok, tartalmuk és árak. Itt kell csomagot választania és megadni a kérdés megválaszolásához szükséges adatait.

A személyes adatok megadásával a vásárló egyértelműen tudomásul veszi és hozzájárul a honlapon található Adatkezelési Tájékoztató feltételeihez. 

Az ügyfél az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását és az abban foglaltakkal való maradéktalan egyetértését a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett pipával megerősíti. Ennek hiányában a szolgáltatás igénybe vétele nem lehetséges. 

Ezt követően a vásárlónak díjbekérőt küldünk, melynek adatai alapján megtörténhet a vásárolt csomag ellenértékének kiegyenlítése. Amennyiben az ellenérték megérkezik a szolgáltató számlájára, a szolgáltató a vásárló által megadott e-mail címre megküldi a választ a kérdésre, valamint a számlát. Amennyiben a vásárolt csomag több kérdést tartalmaz, a kérdések a kérdezés rendjében (egyszerre vagy részletekben) kerülnek megválaszolásra. A szolgáltató válaszüzenete tartalmazza a csomagban lévő, a megválaszolt és még a vevő rendelkezésre álló kérdések számát.     

Amennyiben a honlapon hiba lép fel a csomagoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.

 Hírlevél

A vevő a honlapon a megfelelő jelölő négyzetbe elhelyezett pipával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató alkalomszerűen a honlap tárgyába vágó hírlevelet küldjön megadott e-mail címére. A vevő ezt a hozzájárulást az info@egykerdes.hu e-mail címre küldött egyszerű nyilatkozattal visszavonhatja.

Elállás joga

Tekintettel arra, hogy a fizetést követően a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális szolgáltatás azonnal megtörténik, a vásárló a fizetéssel kifejezetten hozzájárul, hogy a vállalkozás megkezdje a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. Az elállásra és felmondásra a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § rendelkezései vonatkoznak.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról. 

Panaszkezelés

Ha rendelése kapcsán valamilyen problémát tapasztal, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az alábbi adatok megadásával:

Kérdezés ideje;
Panasz típusa és leírása.

Email címünk: info@egykerdes.hu

Vegyes rendelkezések

A szolgáltató és előfizető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vevő és a Szolgáltató a 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve az általános hatáskörű bíróság illetékességét kérheti.

A honlapon található anyag másolása és a honlap céljától eltérő használata, illetve hasznosítása a honlap üzemeltetőinek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem megengedett és jogi következményeket von maga után. Esetleges felhasználási igényét, kérjük, jelezze e-mail elérhetőségünkön.

Amennyiben a kért adatok hiányosak, (pld. nem teljes név), pontatlanok (pld. születési idő, óra-perc nélkül), a kérdésfeltevés túl általános (pld. Gazdag leszek?), akkor a válasz is inkább általános jellegű lehet, mert hiányoznak a személyes és pontos információk. Minél pontosabbak a személyhez kötődő adatok és a kérdés, annál pontosabb lesz a válasz is.